utopia

Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.

0 notes

Cold heart.

Do not say words that distance your hearts. For there might come a day that the distance is so great that you will never find the path to return.
Time heals all wounds they say. And maybe that time has not come yet. Good memories and relationships are often the casualties. In the end a lesson will be learned.

Filed under personal my life relationship

306 notes

Anonymous asked: Masasabi mo bang Masama akong Tao kung habang nasa relasyon ako ay nahuhulog ako sa iba? :(

israelmekaniko:

Kung irerephrase ko yung sinabi mo na "nahuhulog ako sa iba", nasa present progressive tense ka. It indicates a continuing action. “Nahuhulog is kasalukuyang nangyayari. 

Ang ibig kong sabihin, “nahuhulog” ka pa lang. Hindi ka pa “nahulog”. Choice mo kung magpapaubaya ka sa force of gravity o hahanap ka ng makakapitan para di ka mahulog ng tuluyan.

At kung tatanungin mo ako kung masamang tao ka? Wala akong karapatang manghusga. 

present progressive tense.